RFID Smart Marker

Защо да изберете системата Smart RFID на Komplex?

  • Минималният срок на съхранение на данните в един Smart Marker е 50 години
  • Генериране на персонализиран информационен текст за всеки Smart Marker
  • Можете да въвеждате всички данни за Вашите подземни мрежи от уюта на своя дом или офис
  • Вграден GPS модул във всеки Smart Marker локатор
  • Звукова GPS навигация
  • Показване на Smart Markers в условията на Google Maps®
  • Модерна обработка и архивиране на всички данни от вашите подземни мрежи в уникален Marker Database® софтуер
  • Запазване на Вашите стойности в база данни „Облак“
  • Надежден обмен на данни с вашите партньори използвайки уеб услугата Marker Database®

 

MiM Smart Marker 120

MiM Smart Marker 120 Представлява интелигентен. маркер, най-новата версия, разработена от фирма Komplex. Този маркер е специално предназначен за точно и ясно маркиране и намиране на всички значими точки от подземната инфраструктура, които са разположени на по-малка дълбочина или в тесни изкопи.
Серийният идентификационен номер на MiM Smart Marker 120 осигурява 100% точна идентификация на всяка точка от подземната мрежа, където е поставен MiM Smart Marker 120.

MiM Smart Marker 120 се използва главно за маркиране на стратегически точки от подземната мрежа като:
• Връзки, разклонения
• Пресичане с друга мрежа
• Промяна на посоката
• Промяна на дълбочината
• Координиране на няколко мрежи
• Кранове
• Други

Всички MiM Smart Marker 120 са видими в компютърния софтуер Marker Database® и също така в приложението за мобилни телефони на Marker Database®.

Технически параметри MiM Smart Marker 120
Работна честота (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Материал на външния корпус Пластмаса с висока плътност
Размери диаметър x височина 119 x 33 мм
Тегло макс. 116 гр.
Сериен ИД номер 10-цифрен уникален код, шестнадесетичен
Обхват на четене на маркера до 1,0 м (3,28ft)
Работна температура -20 °C +60 °C
Годност на маркера включително с данните 50 години

Използването на маркери MiM Marker 120 за обозначаване на подземната мрежа е най-ефективният
начин за намиране на всяка точка от вашата подземна мрежа в бъдеще.


 

Smart Marker SM1500

Smart Marker SM1500 е пасивно електрическо устройство с уникален идентификационен номер.
То е предназначено за постоянна уникална идентификация на избрана точка под земята. SM 1500 Smart Marker осигурява най-добрия и точен метод за маркиране и извличане на местоположението на подземни линейни мрежи, като например:

• Оптични и комуникационни кабели
• Силови кабели
• Водопроводи
• Канализационни мрежи
• Газопроводи
• Мрежи за кабелна телевизия
• Тръбопроводи за техническа вода

Smart Marker SM1500 се поставя под земята по време на строителство или ремонт над строителната точка, която трябва да бъде обозначена. Предварително програмираният сериен идентификационен номер на всеки SM1500 Smart Marker осигурява точна, ясна и еднозначна идентификация на всяка значима точка от подземната мрежа, ( пресичане с друга мрежа, разклоняване и др.) Всеки SM 1500 Smart Marker може да се намира лесно и бързо по-късно с помощта на SML локатор . Вграденият GPS модул във всеки SML локатор ускорява значително намирането на всеки SM1500 Smart Marker. Локаторът SML генерира следната информация за всеки положен Smart Marker:

• GPS координати за местоположението на Smart Marker-а
• Потребителски информационен текст за Smart Marker-а
• Сериен ИД номер

Технически параметри Smart Marker SM1500
Работна честота (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Материал на външния корпус Пластмаса с висока плътност
Размери Pдиаметър x височина 225 x 28 mm
Тегло макс. 300 гр.
Сериен ИД номер 10-цифрен код, шестнадесетичен
Обхват на четене на маркера 1,7 m (5,58ft)
Работна температура -20 °C to +60 °C
Годност на маркера включително с данните 50 години

 

 

Видове подземни линейни структури и съответни честоти на маркерите

честота Тип Цвят на маркера SML тип локатор
83,0 kHz Газопроводи Жълт SML G
101,4 kHz Оптични кабели оранжев SML T
121,6 kHz Канализационни мрежи зелен SML S
134,0 kHz. 169,8 kHz Електропроводи червен SML E
145,7 kHz Водопроводи син SML W