Marker Database®

Marker Database® - Softver baze podataka markera

Marker database®
je jedinstveni softver za vaše markere u svetu. To je najbolji način za upravljanje podacima o zakopanim uređajima.

Daje vam sledeće mogućnosti:
- Uređivanje podataka o vašim markerima i podzemnim uređajima
- Upravljanje vašim podacima o markerima i podzemnim uređajima
- Razmenu vaših podataka sa vašim partnerima širom sveta upotrebom naše bezbedne
- internet usluge za Cloud bazu podataka
- Izvoz i gledanje vaših markera i mreža na Google maps®
- Izvoz vaših podataka u SHP formatu za GIS sisteme

Marker Database® Mobilna aplikacija za bazu podataka markera

Marker Database® Mobilna aplikacija za bazu podataka markera je prva mobilna aplikacija na svetu koja vam omogućava da dodelite vašim podzemnim uređajima pozicije samo upotrebom vašeg smart telefona!

Pruža sledeće funkcije:
- Razmenu podataka između vašeg internet naloga i smart telefona
- Uređivanje podataka o vašem podzemnom uređaju direktno na terenu
- Proveru vaših mreža na mapi
- GPS navigacija u ciljanoj mreži ili marker na vašem smart telefonu

 

Marker Database      

 Kliknite ovde za otvaranje Marker Database®