RFID Smart Marker

Zašto izabrati KOMPLEX® Smart RFID sistem?

  • Životni vek podataka unutar Smart Marker je min. 50 godina
  • Stvaranje tekstualnih informacija korisnika za svaki Smart Marker
  • Uređivanje svih podataka o vašoj podzemnoj mreži iz vaše kancelarije ili doma
  • Ugrađeni GPS modul unutar svakog Smart Marker lokatora
  • Akustična GPS navigacija
  • Mapiranje vaših Smart Markera na Google mapi®
  • Upravljanje podacima i arhiviranje svih podataka o vašim podzemnim mrežama u jedinstvenom Softveru za bazu podataka markera Marker Database®
  • Arhiviranje vaših podataka u Cloud bazi podataka
  • Bezbedna razmena vaših podataka sa vašim partnerima putem internet usluge Baze podataka markera

 

MiM Smart Marker 120

MiM Smart Marker 120 Predstavlja najnoviji tip ID markera, i razvijen je u kompaniji Komplex. Ovaj marker je specijalno dizajniran za tačno i jasno markiranje i detekciju svih strateških tačaka podzemnih sistema koji su locirani na manjoj dubini ili u uskim rovovima.
Serijski ID broj MiM Smart Marker 120 pruža 100% korektnu identifikaciju svake tačke podzemnog sistema gde je MiM Smart Marker 120 instaliran.

MiM Smart Marker 120 se uglavnom koristi za markiranje strateških tačaka podzemnih sistema, kao što su:
• Priključci, spojnice
• Ukrštanje sa drugom mrežom
• Promena pravca
• Promena dubine
• Spajanje nekoliko mreža
• Ventili
• Itd.

Svi MiM Smart Marker 120 su vidljivi u PC softveru Marker Database® kao i u mobilnom telefonu u Marker Database® aplikaciji.

Technički parametri MiM Smart Marker 120
Radna frekvencija (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materijal kućišta PS velike gustine
Dimenzije Prečnik x Visina 119 x 33 mm
Težina Maks. 116g
ID serijski broj DA heksadecimalna jedinstvena šifra od 10 cifara
Opseg očitavanja Do 1,0 m (3,28ft)
Radna temperatura -20 °C +60 °C
Vek trajanja 50 godina

Upotreba MiM Markera 120 za markiranje podzemne mreže je najefikasniji način da se detektuje bilo koja tačka vaše podzemne mreže u budućnosti.

 

Smart Marker SM1500

Smart Marker SM1500 je električna pasivna oprema sa ID brojem.
Koristi se za trajno obeležavanje određene tačke pod zemljom. Smart Marker SM 1500 pruža najbolju i najtačniju metodu preciznog praćenja i lociranja svih tipova zakopanih uređaja kao što su:

• optički kablovi
• kablovi za napajanje
• vodovodne cevi
• kanalizacioni cevovodi
• gasni cevovodi
• CATV
• vodovodne cevi za vodu koja nije za piće

Smart Marker SM1500 je zakopan iznad ključnih uređaja tokom izgradnje ili održavanja. Unapred programirani jedinstveni serijski broj svakog Smart Marker SM1500 pruža jasno i tačno obeležavanje svake važne tačke u zakopanom uređaju (spojevi, veze, promene pravca, itd.) Kasnije, Smart Marker SM1500 se lako, brzo i tačno locira koristeći SML lokator. GPS model ugrađen unutar SML lokatora dosta skraćuje vreme lociranja svakog Smart Marker SM1500. SML lokator automatski čuva sve podatke o detekciji Smart Marker SM1500 u svojoj internoj memoriji. Podaci o svakom Smart Marker SM1500 uključuju sledeće informacije:

• GPS koordinate lokacije Smart Markera
• Tekstualni opis korisniku o Smart Markeru
• ID brojeve Smart Markera

Tehnički parametri Smart Marker SM1500
Radna frekvencija (kHz) 83,0, 104,1, 121,6, 134,0, 145,7, 169,8
Materijal poklopca HIPS (Velika gustina PS)
Dimenzije Prečnik x Visina 225 x 28 mm
Težina Max. 300 g (0,66lb)
Identifikacioni broj ID 10 cifri u heksadecimalnom načinu rada
Raspon očitavanja markera 1,7 m (5,58ft)
Radna temperatura -20 oC do +60 oC
Vek trajanja 50 godina

 

Vrstva radne frekvencije

Frekvencija Tip Boja markera Vrste lokatora markera
83,0 kHz Gasni cevovod SML G
101,4 kHz Optički kablovi SML T
121,6 kHz Kanalizacioni cevovod SML S
134,0 kHz. 169,8 kHz Kablovi za napajanje SML E
145,7 kHz Vodovodne cevi SML W