RFID Smart Marker

Prečo si vybrať Smart RFID Systém od KOMPLEX®?

  • Životnosť dát uložených v Smart Markri min.50 rokov
  • Vytváranie užívateľskej textovej informácie ku každému Smart Markeru
  • Editovanie všetkých dát o Vašich podzemných sieťach z pohodlia Vašej kancelárie, či domu
  • Vstavaný GPS modul v každom Smart Marker Lokátore
  • Akustická GPS navigácia
  • Zobrazovanie Smart Markerov v prostredí Google maps®
  • Podrobné spracovanie a archivovanie všetkých dát o Vašich podzemných sieťach v jedinečnom programe Marker Database®
  • Archivovanie vašich dát v databáze Cloud
  • Bezpečné zdieľanie dát s vašimi partnermi pomocou webovej služby Marker Database®

 

MiM Smart Marker 120

MiM Smart Marker 120 predstavuje novinku z vývoja firmy Komplex a patrí do rodiny 12cm markerov. Tento marker bol špeciálne vyvinutý na presné a jednoznačné označenie strategických bodov inžinierskych sietí , ktoré sa nachádzajú v menších hĺbkach.
Sériové ID číslo každého markra poskytuje 100% identifikáciu každého markra a tým aj 100% identifikáciu každého označeného bodu siete.

MiM Smart Marker 120 je určený najmä na označenie miest ako sú:
• Spoj na sieti
• Križovanie s inou sieťou
• Zmena smeru siete
• Prípojka
• Súbeh s rovnakým typom siete
• atď.

Všetky MiM Smart Markre 120 je možné pomocou lokátora SML a pomocou PC softvéru Marker Database® zobraziť v Google Maps®na Vašom PC, alebo priamo vo Vašom mobile v aplikácii Marker Database®

Technické parametre MiM Smart Marker 120
Pracovná frekvencia (kHz) (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materiál vrchného obalu High Density PS
Rozmery Priemer x Výška 119 x 33 mm
Hmotnosť Max. 122g
Identifikačné sériové ID číslo ÁNO - 10 miestny hexadecimálny kód
Čítací dosah markra 1,0 m (3,28ft)
Pracovná teplota -20 °C +60 °C
Životnosť markra vrátane dát 50 rokov

Označenie inžinierskej siete MiM Markermi 120 je najlepší spôsob, ako v budúcnosti vyhľadať akýkoľvek bod Vašej inžinierskej siete.

 

Smart Marker SM1500

Smart Marker SM1500 je elektrické pasívne zariadenie s jedinečným ID číslom.
. Je určený na trvalé jednoznačné označenie vybraného bodu pod zemou. Smart Marker SM 1500 poskytuje najlepší a najpresnejší spôsob označenia a spätného vyhľadania podzemných líniových stavieb ako sú:

• Optické a oznamovacie káble
• Energetické káble
• Vodovodné potrubia
• Kanalizačné potrubia
• Plynovodné potrubia
• CATV
• Potrubia s technickou vodou

Smart Marker SM1500 sa umiestňuje pod zem počas výstavby, alebo opravy, nad bod líniovej stavby, ktorý ma označovať. Predprogramované sériové ID číslo každého Smart Markera SM1500 zabezpečuje presné, jasné a jednoznačné označenie každého významného bodu líniovej stavby (spoj, križovanie s inou sieťou, rozvetvenie atď.) Neskôr je možné každý Smart Marker SM 1500 rýchlo a jednoducho vyhľadať pomocou lokátora SML. Vstavaný GPS modul v každom SML lokátore významne urýchľuje vyhľadanie miesto uloženia každého Smart Markera SM1500. SML lokátor vytvára o každom nájdenom Smart Markri dáta obsahujúce nasledovné informácie:

• GPS súradnice miesta uloženia Smart Markera
• Užívateľská textová informácia o Smart markeri
• Sériové identifikačné ID číslo

Technické parametre Smart Marker SM1500
Pracovná frekvencia (kHz) (kHz) 83.0, 101.4, 121.6, 134.0, 145.7, 169.8
Materiál vrchného obalu High Density PS
Rozmery Priemer x Výška 225 x 28 mm
Hmotnosť Max. 300 g (0,66lb)
Identifikačné sériové ID číslo 10 miestny hexadecimálny kód
Čítací dosah markra 1,7 m (5,58ft)
Pracovná teplota -20 oC to +60 oC
Životnosť markra vrátane dát 50 rokov

 

Typy podzemných líniových stavieb a príslušné frekvencie markerov

Frekvencia Typ Farba markera Typ lokátora SML
83,0 kHz Plynovodné potrubia SML G
101,4 kHz Optické káble SML T
121,6 kHz Kanalizačné potrubia SML S
134,0 kHz. 169,8 kHz Energetické káble SML E
145,7 kHz Vodovodné potrubia SML W