Zaoberáme sa vývojom a výrobou RFID systémov na označovanie podzemných sietí
ako: elektrické káble, oznamovacie káble, vodovodné potrubia, plynové potrubia, kanalizačné potrubia